Information ang. folkbokföring, postboxar & varningar


Det sker löpande kontroller på folkbokföringar i fastigheterna, samt kontroller på postboxarna & skötsel i husen.

Det är inte tillåtet att skriva egna namnlappar & sätta upp på sin postbox. Vill du få upp ett annat namn exempelvis en partner/sambo/barn, så kontaktar du kundtjänst på Bostadsförvaltning & bifogar ett personbevis på personen vars namn du vill få upp på brevlådan. Först efter ett godkännande så kommer vi att sätta upp namnet på insidan av din postbox, så att posten hittar rätt.

Läs informationen här.

Varningar kan exempelvis vara att man ställt föremål i trapphuset så som barnvagnar/cyklar/sopor osv. Det är inte tillåtet pga. säkerheten vid brand.
Man kan också få varning pga. störande beteende så som hög musik på nätter & nedskräpning. Att köra mot rött i garaget är också en anledning till att varningar skickas ut.

Detta görs med syftet att vi vill ha ett trevligt & lugnt område där alla kan känna sig trygga & välkomna.

Tack för att du hjälper till att följa dessa riktlinjer!

Information om coronaviruset!

1177:s hemsida hittar du information och fakta på hur du ska agera och vad som är viktigt att tänka på för att inte riskera att bli smittad eller smitta andra. Du kan även klicka här, för att ta del av den informationen på flera olika språk.

Information från Järva finns här

Botkyrka kommuns hemsida

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Arabiska

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Somaliska

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Tigrinja

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Sorani

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Kurmanji

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Finska