ORDNINGSREGLER

Grattis till din nya hyresrättslägenhet. 

Tänk på att vara rädd och vårda både din egen lägenhet och husets gemensamma utrymmen.

Följ reglerna nedan, så kommer alla i huset att trivas!

Vad händer om reglerna inte följs?

Om reglerna inte följs så kan man bli vräkt från sin lägenhet.

Trapphus och entréer

Det är förbjudet att ställa sopor i trapphuset. Inte heller privata föremål som cyklar, barnvagnar och skor får lämnas vid entréer, trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Rum specifikt avsedda för förvaring av cyklar, barnvagnar och rullstolar finns i huset. Det är ur brandskyddssynpunkt och även av skötselmässiga skäl viktigt att denna regel följs.

Tvättstugan

Lämna inte kvar dina kläder i tvättstugan, utan ta med dig dom hem när du är klar med din tvättid.

När du har är klar i tvättstugan så är det viktigt att du städar upp efter dig, så det är rent och fint när du lämnar.

Störande ljud och musik

Visa hänsyn till dina grannar så att de inte störs av ljud från din lägenhet. Tänk på att det är oftast mer lyhört i lägenheter än du tror. Störande ljud (t ex att borra i väggarna, hög musik etc.) bör undvikas efter klockan 22.00 fram till kl. 07:00. Använd heller inte tvätt- och torkmaskinen mellan dessa tider.

Tänk på att:

 • inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende.
 • inte spika eller borra mellan kl 20.00 och 08.00.
 • undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid.

Störande grannar

Om du störs av ljud från grannen ska du först ringa på och tala vänligt med personen i fråga. Hjälper inte detta, eller om det är omöjligt att lokalisera varifrån störningarna kommer, mejla forvaltning@titania.se. Om störningen är allvarlig och akut ska du kontakta Polisen.

Lås

Det är inte tillåtet att byta lås på sin ytterdörr till ett annat låssystem än det befintliga.

Sopor

För allas trivsel och för att hålla god ekonomi i föreningen, sortera dina sopor enligt anvisningarna i husets miljörum. Större grovsopor som t.ex. möbler får inte lämnas i miljörummet utan måste slängas på en återvinningscentral.

Balkonger

Balkonger får inte användas för:

 • permanent förvaring av sådant som inte hör till normal
 • balkongmöblering. skakning av mattor, sängkläder m.m. i större omfattning.
 • inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset. Bara på anvisad plats.
 • inte sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt.
 • inte placera blomlådor på utsida av balkong- eller altanräcke samt att inte skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong.
 • inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken.
 • Det är även inte heller tillåtet att glasa in sin balkong.

Rökning

Rökning är förbjudet i lägenheten samt i föreningens samtliga gemensamma utrymmen.

Andrahandsuthyrning

Du ska alltid inhämta förvaltarens medgivande innan du hyr ut i andra hand. Om du hyr ut utan tillstånd kommer du att sägas upp och förlora ditt hyreskontrakt.

Hårdare regler för andrahandsuthyrning: läs mer! 

Husdjur

Innehavare av husdjur är skyldiga att övervaka så dessa inte stör eller förorenar i huset och dess omgivningar. Husdjur får transporteras kopplade, men inte rastas eller gå lösa.

Paraboler

Det är inte tillåtet att fästa paraboler på fastighetens väggar, eller någon form av anordning på balkongen.
Den boende som sätter upp parabol kommer ombes att ta ner den.

Avlopp

För att undvika stopp i avloppsrören får endast toalettpapper spolas ned i toaletten. Rensning av stopp orsakat av att annat spolats ned (t.ex. pappershanddukar, kattsand, tops och sanitetsartiklar) får den boende själv betala.

Parkering

Parkering är endast tillåtet på kommunens designerade parkeringsplatser samt föreningens upplåtna garageplatser.

Tänk på att:

 • parkera endast på anvisade platser.
 • Inte tvätta bilen på gatan eller på gården utanför ditt hus.

Förändringar i lägenheten

Du får göra mindre förändringar i din lägenhet. Du får t.ex. Måla, sätta upp nya Tavlor, hyllor eller gardinstänger.  Görs väsentliga förändringar, som ändrar standarden i lägenheten kan du komma att bli återställningsskyldig.