Parkering

Parkeringsinformation för boende vid Tingstorget

Så ställer du dig i kö för parkering
Bostdasförvaltning administrerar alla parkeringsfrågor för Brf Tingshöjden.

För att få en parkeringsplats måste du först ställa dig i kö genom att kontakta Bostadsförvaltning.

Du kan ställa dig i kön för parkering när du vill efter att du flyttat in.

Viktigt att veta är om du tackar nej till en parkeringsplats/garageplats, då tas du BORT från kölistan och kommer behöva höra av dig igen om du vill ställa dig i kölistan på nytt.

När du flyttar från din lägenhet så kommer din parkering/garageplats sägas upp i samband med detta.

Om du har en garagebricka så behöver du skicka tillbaka den till Bostadsförvaltning. Du postar in brickan tillsammans med en ifylld blankett för återbetalning av deposition. När de har mottagit brickan och blanketten kommer du få tillbaka din eventuella deposition för brickan.

Om du har en garage/parkeringsplats och har fått en andrahandsansökan godkänd då kommer din garageplats automatiskt att bli uppsagd. Står du in kön till garage och hyr ut i andrahand kommer du förlora din plats i kön och behöver därmed höra av dig till Bostadsförvaltning när andrahandsuthyrningen upphör, för att ställa dig i kön igen.

Parkeringsplatser för Brf Tingseken.

Permanent boendeparkering

Plats: Underjordiskt garage samt utomhus i närområdet
Avgift garage: 1 000 kr/månad
Avgift markplats: 700 kr/månad
Avgift mc-plats: 450 kr/månad
Anmälan: Kontakta Bostadsförvaltning för att ställa dig i kö