Renovering

Du får måla om eller göra mindre reparationer. Om du väljer en avvikande färg kommer du att anmodas att återställa väggar med den förvalda färgen vid avflyttning. Ändrar du i den fasta inredningen eller övrig utrustning måste du återställa lägenheten i ursprungligt skick vid avflyttning.

Det är absolut förbjudet att borra eller spika i badrumsväggar varken på in- eller utsidan. Uppstår det brott på vattenledningar (med vattenläckage), elledningar eller punkterar du fuktspärr som finns under golv- och väggplattor blir du ersättningsskyldig för uppkomna skador och reparationer.