KONTAKT

Vid frågor som rör ditt boende, kontakta alltid Bostadsförvaltning Sv.AB i första hand. Nedan hittar du samtliga kontaktuppgifter.

Bostadsförvaltning – Kundcenter och felanmälan

Hej Hyresgäst !

Bostadsförvaltning Sv.AB sköter tillsyn och underhåll av fastigheten du nu flyttar in i.

Vi förser dig även med hyresavier för att betala hyran, och det är till oss du som hyresgäst i första hand vänder dig om det uppstår fel, eller om du har frågor kring ditt boende. När du flyttar in, i samband med utlämning av nyckeln till din lägenhet, kommer du få mer information kring ditt boende, läs detta noggrant.  Observera att vid nyckelutlämning skall hyran för september var betald.

Använd bifogade hyresavier.

Använd i första hand vår hemsida www.bostadsforvaltning.se för felanmälan 

Telefon 08-51 51 00 02,  måndag-torsdag 9-11.

Fastighetsjour

  • Vid akuta frågor utanför kontorstid finns nås jour på telefon 08-51 51 00 03.
  • Vid akut fara ringer du som vanligt: 112

Bostadsförvaltning - Boendeportal

Här kan du hämta dina avier, online. Du kan även se vad som ligger obetalt.