Förbud

Paraboler
Det är inte tillåtet att sätta upp parabol. De boende som sätter upp parabol kommer ombedas att ta ner den.

Inglasning av balkonger
Det är inte tillåtet att glasa in balkonger.